Вітаю Вас, Гість · RSS
КГП
Твори


Вхід


Статистика


25.08.2019, 17:46

1. Серед видів сканерів не існують:

a) барабанні;

b) листові;

c) планшетні;

d) проекційні;

!+e) променеві;

f) ручні.

2. Що являє собою елемент об’ємного растра:

a) піксель;

b) тексель;

!+c) воксель.

3. Властивість комп’ютерної системи (залежить від монітора та

відеокарти) і операційної системи називається:

!+a) роздільна здатність екрана;

b) роздільна здатність друкуючого пристрою;

c) роздільна здатність зображення.

4. Фізичний розмір зображення може вимірюватися в:

!+a) пікселях;

!+b) одиницях довжини.

5. Переважна довжина хвилі в спектрі випромінювання це:

a) освітленість;

b) яскравість;

!+c) колірний тон;

d) насиченість.

6. Потужність світлового потоку, що припадає на одиницю

площі поверхні це:

!+a) освітленість;

b) яскравість;

c) колірний тон;

d) насиченість.

7. True Color це:

a) 16 біт на піксель;

!+b) 24 біт на піксель;

c) 32 біт на піксель.

8. "Безпечна" палітра це:

a) 16 кольорів;

!+b) 216 кольорів;

c) 256 кольорів.

9. Таблиця даних, у якій зберігається інформація про те, яким

кодом закодований той чи інший колір це:

a) індексна палітра;

!+b) колірна палітра;

c) фіксована палітра.

10. Око людини здатне розрізняти:

a) 65 536 кольорів;

!+b) 350 000 кольорів;

c) 16.7 млн. кольорів.


 


 

1. В колірній моделі CMYK літера K визначає:

a) число компонентів (каналів);

!+b) чорний компонент;

c) додатковий колір.

2. В якій моделі кольори змішуються аддитивно:

!+a) RGB;

b) CMYK;

c) Lab.

3. В якій колірній моделі задається зміна відтінку від синього

до жовтого:

a) RGB

b) CMYK

!+c) Lab

4. В яких колірних моделях, кількість кожного компонента

може бути виражена в градаціях від 0 до 255:

!+a) RGB

b) CMYK

c) Lab

5. Формат файлів CGM (Computer Graphics Metafile) це:

!+a) векторний формат;

b) растровий формат;

c) обидва.

6. Формат файлів TGA (True Vision Targa) це:

a) векторний формат;

!+b) растровий формат;

c) обидва.

7. Який формат зайвий:

a) WMF;

b) CDR;

+!c) IMG;

d) CGM.

?8. Який формат зайвий:

a) TІFF;

!+b) WMF;

?c) GІF;

d) JPG.

9. Тріадними кольорами називаються:

!+a) одержані за допомогою накладення фарб базових кольорів

моделі CMYK;

b) одержані за допомогою накладення фарб базових кольорів

моделі Lab;

c) кольори, що друкуються власними фарбами.

10. Плашечними кольорами називаються:

a) одержані за допомогою накладення фарб базових кольорів

моделі CMYK;

!+b) кольори, що друкуються власними фарбами;

c) одержані за допомогою накладення фарб базових кольорів

моделі Lab.


 

?1. Для вибору нового поточного кольору з вже існуючих на

зображенні використовують клавішу:

a) Shift;

b) Ctrl;

c) Alt.

2. Дати назву новому зображенню в Photoshop можна

виконавши наступну дію:

!+a) ввести ім’я при створенні зображення (Файл → Новий);

b) зберігаючи зображення (Файл → Зберегти);

c) зберігаючи зображення за допомогою команди Save as

(Файл → Зберегти як).

3. До інструментів виділення в Photoshop не належить:

a) Вертикальний рядок;

b) Магнітне ласо;

c) Чарівна паличка;

!+d) Палець.

4. Використовуючи інструмент "Штамп", щоб обрати ділянку

для копіювання зображання необхідно затиснути клавішу:

a) Shift;

b) Ctrl;

!+c) Alt.

5. До інструментів редагування в Photoshop не належить:

a) Текстура;

b) Штамп;

!+c) Рамка;

d) Губка.

6. Змінити розмір зображення в Photoshop можна виконавши

команду меню:

!+a) Зображення → Розмір зображення;

b) Зображення → Розмір полотна;

c) Зображення → Тримінг.

?7. Перетворення колірних моделей в Photoshop здійснюється

за допомогою меню:

?a) Зображення;

b) Редагування;

c) Вид.

?8. Назвіть інструменти векторної графіки в Photoshop:

+?a) Фігури;

b) Заливання;

+?c) Текст;

d) Масштаб.

?9. В палітрі "Зразки" графічного редактору Photoshop можна

обрати:

a) Фільтр;

+?b) Колір;

c) Символ;

d) Фігуру.

10. Що робить процедура "інверсія" в Photoshop:

+!a) змінює кольори на протилежні;

+!b) змінює область виділення;

c) конвертує кольори зображення.__


 


 

1. Щоб закінчити створення контуру в Photoshop незамкнутим

треба натиснути клавішу:

a) Shift;

!+b) Enter;

c) Delete;

d) Alt.

?2. Щоб закінчити створення контуру в Photoshop замкнутим

треба натиснути клавішу:

a) Enter;

b) Delete;

c) клікнути по першій вузловій точці;

?d) клікнути по останній вузловій точці.

?3. Чи всі фігури в Photoshop є векторними об’єктами?

a) так;

b) ні.

4. Якщо при створенні лінії в Photoshop затиснути клавішу

Shіft лінія буде:

a) горизонтальна;

b) вертикальна;

!+c) під кутом кратним 45°.

5. Всі фільтри Photoshop можна використовувати в колірній

моделі:

a) CMYK;

b) Grayscal;

c) Lab;

!+d) RGB.

6. Який з перелічених форматів підтримує анімацію:

!+a) GIF;

!+b) PNG;

c) WMF.


 

7. Які з перелічених форматів підтримують прозорість:

!+a) GIF;

Или? b) PNG;

c) JPG;

d) WMF.

?8. Формат файлів GIF89a це:

?a) растровий формат;

b) векторні формат;

c) обидва.

?9. Ulead Gif Animator використовує метод анімації:

+?1. покадровий;

?2. інтерполяційний.

?10. Який графічний редактор не підтримує створення анімації:

a) Photoshop;

b) Corel CAPTURE;

?c) Adobe Flash.

?1. Чи можна змінити кількість витків у вже створеної спіралі?

+?a) Так, за допомогою лічильників на панелі властивостей;

?b) Так, за допомогою повзунків на панелі властивостей;

c) Ні, після того, як спіраль була створена, це неможливо

зробити.

?2. Яка команда з меню Arrange (Монтаж) з'єднує кілька

об'єктів, зберігаючи їх заливання?

+?a) Combine (Комбінувати);

b) Group (Згрупувати);

c) Weld (Об'єднати).

?3. Чи можна роздрукувати тільки виділені об'єкти?

a) Так, у діалоговому вікні Print (Друк) включити опцію

Selected (Обрані);

b) Ні, в CorelDRAW це неможливо;

c) Так, тільки тоді, коли об'єкт знаходиться на окремій

сторінці.

?4. Інструмент Eraser (Ластик) у програмі CorelDRAW працює:

a) Тільки з векторними об'єктами;

b) Тільки з растровими зображеннями;

?c) І з векторними об'єктами, і з растровими зображеннями.

5. Чи можна створити за допомогою інструменту Freehand

(Крива) прямий сегмент?

!+a) Так, за допомогою цього інструменту, при натиснутій

клавіші Shift;

b) Ні, інструмент Freehand (Крива) створює тільки криві

сегменти;

c) Так, можна, за допомогою подвійного кліку на цьому

інструменті.

6. Яке мінімальне число опорних точок (вузлів) може мати

один об'єкт?

a) 1;

!+b) 2;

c) 3.

7. Що означає Трасування растрового зображення (Trace

Bitmap)?

a) Перетворення векторного зображення в растрове;

!+b) Перетворення растрового зображення у векторне;

c) Зміна розмірів растрового зображення.

?8. Як зв'язати файл растрової графіки з його відображенням

на сторінці документа CorelDRAW?

a) При імпортуванні растрової графіки (File-Import), включити

прапорець Link Bitmap Externally (Зв'язати з файлом растрової

графіки);

b) Встановити зв'язок після імпортування у вікні Link Manager

(Диспетчер зв'язування);

c) Встановити зв'язок після імпортування у вікні Object

Manager (Диспетчер Об'єктів).

9. Чи можна змінити кількість сторін у вже створеного

багатокутника?

a) Ні, кількість сторін вибирається заздалегідь;

!+b) Так, на панелі властивостей у полі Sides (Сторони);

c) Так, за допомогою клавіш "+" або "-".

10. Якою кнопкою миші можна вибрати колір обведеного

(контуру) на палітрі кольорів?

!+a) Лівою;

b) Правою;

c) Лівою та правою одночасно.__

?1. Полігон в 3D-графіці це:

a) площа для випробування;

?b) трикутник, що задається координатами трьох точок у

тривимірному просторі;

?c) трикутник, що задається на площині;

d) немає правильної відповіді.

?2. Рендеринг це:

a) побудова проекції відповідно до обраної фізичної моделі;

b) побудова проекції відповідно до обраної хімічної моделі;

?c) побудова проекції відповідно до обраної математичної

моделі;

?+d) немає правильної відповіді.

Рендеринг (rendering) – називають процес розрахунків кінцевого

зображення, яке виводиться на екран.

?3. У "червоно-зелених" стерео-окулярах використовується:

a) дискретизація;

b) поляризація;

c) когерентність;

d) немає правильної відповіді.


 

4. Тексель це:

a) Одиниця площини;

b) одиницях довжини;

!+c) крапка на поверхні текстури;

d) крапка на поверхні векселю;

e) немає правильної відповіді.

5. Буфер кадра це:

!+a) спеціально відведена область пам'яті комп'ютера або

окремої плати для тимчасового зберігання даних про пікселі,

необхідні для відображення одного кадра;

b) спеціально відведена область пам'яті комп'ютера або

окремої плати для тимчасового зберігання даних про вокселі,

необхідні для відображення одного кадра;

c) спеціально відведена область пам'яті комп'ютера або

окремої плати для тимчасового зберігання даних про текселі,

необхідні для відображення одного кадра;

d) немає правильної відповіді.

6. Шейдер це:

a) графічна мікропрограма для монітора;

b) графічна мікропрограма для принтеру;

!+c) графічна мікропрограма для CPU або GPU;

d) графічна мікропрограма для проектору.

7. Рендеринг це:

a) виведення на екран зображення з великою роздільною

здатністю;

b) переведення графічного файлу з одного формату в інший;

!+c) процес розрахунків кінцевого зображення, яке виводиться

на екран.

8. Воксель це:

!+a) тривимірний піксель;

b) точка на екрані;

c) елемент графічного адаптеру.

9. OpenGL це:

!+a) апаратно-незалежна бібліотека, яка підтримує різноманітні

3D-об'єкти й конструкції;

b) апаратно-незалежна бібліотека, яка підтримує різноманітні

2D-об'єкти й конструкції;

c) апаратно-залежна бібліотека, яка підтримує різноманітні

3D-об'єкти й конструкції;

d) апаратно-залежна бібліотека, яка підтримує різноманітні

2D-об'єкти й конструкції.

10. Direct3D це:

!+a) елемент комплексної бібліотеки DirectX;

b) елемент комплексної бібліотеки DirectY;

c) елемент комплексної бібліотеки OpenGL;

d) елемент операційної системи Windows.


 

Зробити безкоштовний сайт з uCozЯндекс.Метрика