Вітаю Вас, Гість · RSS
Семінар № 4 Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні План 1. Статус людини і гр
Твори


Вхід


Статистика


22.08.2019, 22:10

Семінар № 4

Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні

 

План

 1. Статус людини і громадянина. Основні засади правового статусу людини і громадянина.
 2. Громадянство України: поняття та ознаки.
 3. Поняття “права і свободи людини і громадянина”.
 4. Права людини у міжнародно-правовому аспекті.
 5. Конституційні обов’язки людини і громадянина.

 

Самостійна робота студентів (Д/з):

Скласти таблицю: 1) класифікація конституційних прав та свобод людини і громадянина. 2)конституційні обов’язки людини і громадянина.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: 1. Загальна Декларація прав людини – одна з найважливіших цінностей ХХ ст. 2. Права людини в міжнародно-правовому аспекті. 3. Міжнародно-правовий механізм захисту прав та свобод людини і громадянина.4.Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні.5.Конституційно-правовий статус політичних партій та громадських організацій в Україні.6.Конституційно-правовий статус релігійних організацій в Україні. 7.Конституційно-правовий статус засобів масової інформації. 8.Визначення громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. 9.Національні меншини в Україні як суб`єкти конституційно-правових відносин.

 

Література основна:

1.Загальна Декларація прав людини. Прийнята Ген. Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 р. // Права людини: міжнародні договори України, декларації, документи (Упоряд. Ю.К. Качуренко. – К., 1992.

2.Закон України “Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини” від 23 грудня 1997 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1998. - №20

3.Конвенція про права дитини. Схвалена Ген. Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 р.. Набула чинності для України 3 вересня 1991 р. // Право України. – 1993. - №5-6. – С. 56-64

4.Конституція України. 1996.

5.Закон України “Про громадянство України” в редакції від 18 січня 2001 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2001. - №13.

6.Основи конституційного права (За ред. В. В. Копійчикова.

7.Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К., 2002.

8.Фрицкий О.Ф. Конституційне право України. – К., 2006.

9. Кравченко В.В. Конституційне право України. – К., 2008.

 

Література додаткова:

1.Речицкий В. В. Свобода и государство // Харьковская правозащитная группа. – Х., 1998. – 144 с.

2.

3.Гриб О. Н. Проблемы свободы личности: от Всеобщей Декларации прав человека до действующей Конституции Украины // Вісник Азовського регіонального інституту управління. №1 Проблеми регіонального управління. – Бердянськ, 1999. – С. 49-51.

 

 

 

Семінар № 5

Конституційне регулювання виборів та референдумів як форм безпосередньої демократії

 

План

1.Конституційно-правове регулювання виборів в Україні.

2.Конституційні принципи виборчого права.

3.Поняття виборчого процесу. Характеристика стадій виборчого процесу.

4.Шляхи вдосконалення виборчої системи України.

5.Референдуми в Україні.

 

Самостійна робота студентів (Д/з):

Скласти таблицю: 1 )принципи виборчого права. 2) виборча система: поняття та види виборчих систем.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: 1.Політичні партії і вибори. 2.Принципи і порядок проведення референдумів в Україні. 3.Представницька демократія. 4. Референдум в системі західної демократії.

 

Література основна :

1.Законодавство України про вибори. – К.,2006. - 464 с.

2.

 1. Закон України “Про вибори депутатів місцевих Рад і сільських, селищних, міських голів” від 14 січня 1998 року. // // Законодательство Украины о местном самоуправлении (сборник нормативных актов). – Х., 1999. – С.93-147.

4.

5.

6.Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К., 2002.

7.Фрицкий О.Ф. Конституційне право України. – К., 2006.

8.Кравченко В.В. Конституційне право України. – К., 2008.

 

Література додаткова:

1.Котюк В.О. Основи держави і права: навч. посібник. – К., 1995. – 176с.

2.Полешко А. Депутатська недоторканість: український та європейський досвід // Право України. – 1999. - №4.

3.Речицкий В.В Свобода и государство. – Х., 1998. – 144с.

4.

5.Федоренко В. Референдум чи опитування? Повернімося в 1991 рік. // Віче. – 1997. - №7.

6.Політичні партії в Україні: Інформ. – довід. Вид. (Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна Виборча комісія, 2001. – 360 с.

 

 

 

 

 

Семінар № 6

Конституційно-правове регулювання організації і діяльності органів державної влади України

 

План

1.Поняття та риси органу державної влади.

2.      Закріплення системи органів державної влади в Конституції України.

3.      Конституційний статус органів законодавчої, виконавчої і судової влади.

4.      Місце Президента України та прокуратури України в системі органів державної влади.

 

Самостійна робота студентів (Д/з):

Скласти таблицю: 1 )види органів державної влади. 2) принципи організації і діяльності органів державної влади, їх конституційне закріплення.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат: 1.Співвідношення понять „орган державної влади” та „державних органів”.2.Органи влади за кордоном та їх функціонування.

 

Література основна:

1.Конституція України. 1996.

2.Основи конституційного права України: Підручник за ред. В. В.Копійчикова.

3.Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К., 2002.

4.Фрицкий О.Ф. Конституційне право України. – К., 2006.

5.Кравченко В.В. Конституційне право України.

 

Література додаткова:

1.Коментар до Конституції України (Під ред. В. Ф. Опришка. – К., 1998.

2.Семчик В. І. Право власності за Конституцією України. – Х., 1997 (Б-чка “Нова Конституція України”).

 

 

Семінар № 7

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

 

План

1.Місце Верховної Ради України в системі розподілу влад, її роль як парламенту держави.

2.Формування Верховної Ради України та припинення її діяльності.

3.Структура та питання організації роботи Верховної Ради України.

4.Повноваження Верховної Ради.

5.Питання, які Верховна Рада вирішує виключно шляхом прийняття відповідних законів.

6.Статус народного депутата.

 

Самостійна робота студентів (Д/з):

Скласти таблицю:1) організація Верховної Ради України. 2) законодавчий процес та його стадії.

 

Індивідуальна робота:

Підготувати реферат:1. Парламент як державно-правовий інститут. 2.Парламенти у країнах світу.

 

Література основна:

1.Богданова Н.А.

 1. Конституційне право України (За ред. В.Ф. Погорілка). – С.135-165, 185-188, 422-449.
 2. Конституція України. – Розділи I, IV.

4.Кривенко Л.Т. Верховна Рада України. – К., 1997. – 47с.(Б-ка “Нова Конституція України”).

5.Кушніренко О., Мельничук А. Комітети Верховної Ради України: проблеми формування і статусу // Право України. – 1998. – №11. – С.38-39. 

 1. Регламент Верховної Ради України // Відомості Верховної Ради України. – 1994. - №35.

7.Тодика Ю.М. Конституційне право України. – К., 2002.

8.Фрицкий О.Ф. Конституційне право України. – К., 2006.

9.Кравченко В.В. Конституційне право України. – К., 2008.

 

Література додаткова:

 1. Заєць А. Український парламентаризм. Формування й удосконалення. // Віче. – 1999. - №2.
 2. Коментар до Конституції України: Науково-популярне видання (Під заг. ред. В.Ф. Опришко. – К., 1996. – 376с.

3.

4.Схвалено ескіз Великого Державного Герба України. // Урядов. Курєр. – 1997. –14 червня.

 

Семінар № 8

Конституційний статус глави держави в Україні

 

План

1.Конституційне регулювання порядку обрання Президента України.

2.Повноваження Президента. Акти Президента.

3.Конституційне регулювання питань припинення повноважень Президента України.

4.Конституційний статус Ради національної безпеки.

5.Секретаріат Президента України.

Зробити безкоштовний сайт з uCozЯндекс.Метрика